Tryggare vårdprocess med tre nya bröstcentrum

Sidan publicerades 1 oktober 2015

En sammanhållen vårdprocess inom bröstcancervården, med tydligare patientfokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för patientnära klinisk forskning – det utgör grunden för tre nya bröstcentrum som öppnar 1 januari 2016.

Den 1 januari 2016 öppnar tre bröstcentrum i Stockholm: vid Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset. Varje bröstcentrum kommer att ha ett helhetsansvar för patienter med bröstcancer, från diagnos och utredning till behandling och rehabilitering. Syftet är en tryggare och mer sammanhållen vård, med ett omhändertagande som garanterar jämlikhet och effektivitet genom hela vårdprocessen. Samtidigt blir också tillgängligheten bättre när fler vårdkompetenser samlas på ett ställe.

Illustration på bröstcentrumForskning närmare den dagliga vården

Patientnära forskning är en viktig byggsten i utvecklingen av de nya bröstcentrumen. Forskningen ska knytas närmare den dagliga vården och patienter ska kunna inkluderas i forskningsprojekt oavsett var i vårdprocessen de befinner sig. Karolinska Institutet kommer även fortsättningsvis att ha en viktig samordnande roll för forskningen.

– Detta gör det möjligt att snabbare omsätta ny kunskap till individanpassad hälso- och sjukvård. Bröstcentrum kommer att ge fler patienter erbjudande att delta i olika kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt under hela vårdprocessen, säger Roger Henriksson, professor och chef Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, Stockholms läns landsting.

Första stora förändringen

Satsningen på tre nya bröstcentrum är den första stora verksamhetsförändringen inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting, med inriktning på nätverkssjukvård, kortare väntetider och ökad patientdelaktighet. Etableringen sker även i enlighet med den modell som presenteras i Cancerplanen och i förutsättningarna för Program 4 D – fyra diagnoser.

Patienter som behandlas för bröstcancer i dag

För de patienter som redan har bröstcancerbehandling eller är under uppföljning på Karolinska Universitetssjukhuset eller på Södersjukhuset kommer ingenting att förändras. De kommer att kunna fortsätta på samma enhet som tidigare och behöver inte byta sjukhus, läkare eller kontaktsjuksköterska. De kan liksom tidigare om de själv så önskar byta enhet.