RCC Stockholm - Gotland i unikt samarbete med Botkyrka kommun

Sidan publicerades 29 oktober 2015

Det finns skillnader i cancervården som inte kan förklaras av att patienter har olika medicinska förutsättningar eller behov. Olika grupper av människor är mer eller mindre benägna att delta i screening, söka vård, delta i studier, ställa krav eller ifrågasätta om vården inte fungerat optimalt. Vårdersonalens beteende med grund i normer och värderingar påverkar också . Insjuknande i cancer borde kunna minska om det förebyggande arbetet intensifieras bland annat genom riktade informationsinsatser. 

RCC Stockholm-Gotland arbetar intensivt med att öka jämlikheten inom cancer prevention, screening och vård.  I ett unikt samarbete drivs ett pilotprojekt där befolkningen i Botkyrka kommun ges ökade möjligheter att få kunskap om cancer och hur man minskar risken att drabbas. Projektet leds av Arja Leppänen, patientrepresentant och regional processledare vid RCC Stockholm-Gotland. Projektet kommer utvärderas och goda resultat kommer spridas.

Arja Leppänen, RCC och Ahmad Azizi, demokratiutvecklare Botkyrka Kommun samtalar kring projektet

Arja Leppänen, RCC och Ahmad Azizi, demokratiutvecklare Botkyrka Kommun samtalar kring projektet.

 

Arja Leppänen utbildar hälsoinformatörer i Botkyrka om jämlik cancervård

Arja Leppänen utbildar hälsoinformatörer i Botkyrka om jämlik cancervård