Uppdaterad statistik på ledtider för bröstcancer

Sidan publicerades 23 juli 2015

I Stockholms läns landsting kan du jämföra ledtider i princip i realtid på sjukhusnivå. Data kommer ur befintliga vårdadministrativa system och är ett komplement till kvalitetsregistrens rapporter och öppna jämförelser. Nu finns uppdaterad statistik till och med maj 2015.