Pris för bästa avhandling

Sidan publicerades 13 augusti 2015

Miriam Elfström, processledare på RCC Stockholm - Gotland och tidigare doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, får Dimitris N. Chorafas pris 2015 för sin avhandling Optimizing cervical cancer prevention through screening and HPV vaccination.

I sin avhandling beskriver Miriam bland annat den långsiktiga effektiviteten av olika screeningstrategier och de långsiktiga riskerna som associeras med HPV-infektioner, kvaliteten hos olika screeningprogram och dess organisation samt hur effektiva olika vaccinationsstrategier är. Syftet med den forskningen är att maximera nyttan av preventionsinsatser i Sverige och Europa.

Läs mer här.