Kortare väntetider för patienter med tarmcancer

Sidan publicerades 23 juni 2015

Väntetiderna från diagnos till operation för patienter med tarmcancer i Stockholms län har förkortats med cirka 15 procent sedan 2012. Det visar en ny metod som gör det möjligt att analysera väntetider i princip i realtid och därmed snabbare sätta in åtgärder. Först ut för denna mätmetod var bröstcancer.

– Väntetiderna från diagnos till operation för patienter med tarmcancer i Stockholms län har förkortats med cirka 15 procent sedan 2012 enligt realtidsmätningen. Det är en modest förbättring trots att det i många år har varit känt att väntetiderna behöver förkortas säger, Annika Sjövall, överläkare, regional processledare för kolorektalcancer RCC Stockholm – Gotland.

Metoden som analyserar väntetider i realtid ska bidra till att förkortaDiagram tiden från diagnos till operation inom cancervården. Det blir därmed möjligt att snabbare göra jämförelser, identifiera förbättringsområden och genomföra omedelbara och kraftfulla åtgärder för cancerpatienterna.

– Fokus på kortare väntetider är högaktuellt i och med regeringens satsning på kortare väntetider, de standardiserade vårdförloppen. För att kunna genomföra kraftfulla och relevanta åtgärder behöver vi kunna se hur väntetiderna ser ut i realtid, säger Roger Henriksson, professor och chef på RCC Stockholm – Gotland.

Med metoden kan flera miljoner data analyseras varje månad – alla möten med vården, alla provtagningar, röntgenundersökningar och allt som sker från diagnos till behandling som operation, strålbehandling eller cellgifter. I samband med att modellen testades inom bröstcancervården under 2014, minskade väntetiden med i genomsnitt tre dagar.