Workshop om primär cancerprevention

Sidan publicerades 24 mars 2015

Onsdagen den 4 mars höll RCC en workshop om primär cancerprevention. Med rapporten Primär cancerprevention som bas diskuterades förslag till åtgärder inom områdena UV-strålning, rökning och fysisk aktivitet.

Rapporten Primär cancerprevention har tagits fram av RCC Stockholm – Gotland tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Den innehåller analyser och förslag till åtgärder inom cancerprevention. Syftet med workshopen var att komma till beslut om vilka av rapportens förslag till åtgärder som skall prioriteras, hur de ska organiseras och utvärderas.

Det var en mycket givande workshop med deltagare från RCC i Stockholm, representanter från övriga RCC med ansvar för att arbeta med prevention, från HSF och CES (Karolinska Institutet).

– Ett av RCC:s ansvarsområden enligt cancerstrategin är att arbeta med utveckling av cancerprevention vilket även är ett av målen i cancerplanen. Detta arbete sker både på ett nationellt och regionalt plan och är extra angeläget just nu eftersom prevention kommer att vara ett av de kriterier som Socialstyrelsen utvärderar RCC efter under 2015 säger, Roger Henriksson, chef RCC Stockholm – Gotland.

I dag arbetar RCC nationellt med olika preventionsprojekt. Till exempel pilotprojektet Teledermaskopi som kommer att göra det möjligt för primärvåden att via en smarttelefon ta en bild och skicka till en hudläkare för att snabbt få reda på om patienten behöver remitteras eller inte. På så vis får patienten en snabb och professionell bedömning om risk för hudcancer samtidigt som vården blir mer effektiv.

Socialstyrelsen har utarbetat evidensbaserade riktlinjer för hur man kan förebygga sjukdom genom att påverka riskbeteende inom tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dock behövs ett samlat ansvar för att förebygga just cancersjukdom.

Här redovisas de åtgärder som föreslagits i rapporten Primär cancerprevention och som diskuterades på workshopen.

– Genom att RCC aktivt arbetar med prevention och kommer med konkreta och utvärderingsbara förslag till åtgärder, ökar möjligheten att få andra aktörer inom vården att mer aktivt arbeta med cancerprevention säger Sven Törnberg, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm – Gotland.

Resultat

I skrivande stund sammanställs resultatet från workshopen. Resultatet kommer att samlas i ett annex till rapporten och presenteras för landstingsråden under våren 2015. Vid positiv respons går åtgärdsförslagen vidare till politiken för beslut om genomförande.