Nya forskningskoordinatorer inom Bröstcancerplan 4D

Sidan publicerades 25 mars 2015

För att stärka och samordna kliniska studier och införa studieresultat i den kliniska bröstcancervården har forskningskoordinatorer börjat vid respektive Bröstcancercentrum.

Detta för att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som gör det möjligt att omsätta ny kunskap till individanpassad och jämlik vård, i linje med cancerplanen och Program 4D:s mål.

Målet med nya rollen, forskningskoordinator, är att införa strukturerade forskningselement i den kliniska vardagen inom hela patientprocessen. Allt från mammografi till palliation.

Jan Frisell, forskningskoordinator– Det känns inspirerade att fortsätta det gedigna arbete som redan är påbörjat inom detta område. Nu kan vi öka fokus med stöd av 4D och cancerplanen. En förutsättning för att bedriva modern bröstcancerforskning, säger Jan Frisell, forskningskoordinator Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningskoordinatorernas uppdrag pågår under ett år. Därefter kommer arbetet att utvärderas och om det faller väl ut kommer rollerna att ingå i den ordinarie organisationen.

– Vi behöver jobba smartare, mer strukturerat. Det är enkelt att ta en biopsi när man opererar. Men det krävs att vi bygger upp en logistik och administration för att möjliggöra att alla prov samlas i Stockholms medicinska biobank, fortsätter Jan Frisell.