Ny cancerplan lyfter forskning och patientdelaktighet

Sidan publicerades 20 november 2015

Var tredje invånare beräknas få cancer under sin livstid. Allt fler cancerpatienter botas eller lever länge med en diagnos. Det ställer nya krav på vården. I Cancerplan 2016 – 2019 finns bland annat förslag till åtgärder för ökad patientdelaktighet, patientansvariga team och forskningsnätverk.

Vårdpersonal håller en patients handCancerplan 2016 – 2019 innehåller övergripande förslag men även en mängd konkreta åtgärder för att utveckla och förbättra patientens väg genom cancervården. Planen har tagits fram i samverkan med beslutsfattare, verksamhetschefer, forskare, vårdpersonal och patientföreträdare.

Kortare väntetider

Fokus kommande år är till exempel att minska omotiverade och åtgärdbara skillnader inom cancervården, ett fortsatt tydligt och samlat ansvar för patientcentrerade vårdprocesser, kortare väntetider och lösningar för kompetensförsörjningen.

– Syftet med Cancerplanen är att beskriva konkreta åtgärder för att uppnå målen i den nationella Cancerstrategin och Framtidsplanen om en effektiv, jämlik, jämställd cancervård av högsta kvalitet för alla. De viktigaste åtgärderna har vi tagit fram tillsammans med personal och patienter. Det är en värdefull samverkan som också ligger till grund för genomförandet, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Implementering i samverkan

Arbetet med implementeringen av den regionala Cancerplanen kommer att ske i nära samarbetet med patienter, profession, vårdgivare och Karolinska Institutet och kommer att ske successivt under perioden. Vissa åtgärder kommer att pågå även efter 2019.

Beslut om Cancerplan 2016 – 2019 fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting den 1 december 2015. Enskilda åtgärder och satsningar i planen beslutas i samband med hälso- och sjukvårdsnämndens årliga budgetar. Region Gotland hanterar Cancerplanen i särskild ordning.