Miljoner till SLL och Gotland för kortare väntetider i cancervården

Sidan publicerades 2 april 2015

Nu har regeringen beslutat hur mycket pengar vart och ett av landstingen får i stöd för att införa standardiserade vårdförlopp. SLL får 46 miljoner till uppstart och Gotland 1,2 miljoner.

Lika mycket till betalas ut efter redovisning för hur handlingsplanerna är genomförda, detta senast den 1 november. Medlen har fördelats proportionerligt till antalet invånare i respektive landsting.

Målsättningen med satsningen är att göra cancervården bättre genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i landet.

- Det är fantastiskt glädjande att vi får dessa medel för att fortsätta detta viktiga arbete. Jag vill speciellt tacka projektgruppen som har gjort ett utmärkt arbete under högt tempo. De fick ett speciellt positivt utlåtande för den starka professionella förankring som åstadkommits, säger Roger Henriksson, chef RCC Stockholm – Gotland.