Fem standardiserade vårdförlopp har startat

Sidan publicerades 1 oktober 2015

Nu har de fem första standardiserade vårdförloppen startat i Stockholms läns landsting och i Region Gotland. Det betyder att patienten får ett fastställt vårdförlopp från välgrundad misstanke av cancer till start av behandling.

Den 1 oktober startade vårdförlopp för prostatacancer, matstrups- och magsäckscancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar i SLL. Den 1 september startade vårdförlopp för AML och huvud- och halscancer. I Region Gotland startade alla fem den 1 oktober.

Läkare och sjuksköterskor inom respektive diagnos i har identifierat flaskhalsar och tillsammans med verksamheterna föreslagit åtgärder för att komma tillrätta med väntetiderna.

Åtgärderna är bland annat förändrade arbetssätt och införandet av koordinatorer. Dessa ska underlätta för läkare och sjuksköterskor i cancervården med att boka tider och se till att vårdförloppen följs. 

– Det är en fantastisk insats som regeringen gör för cancervården i landet i och med satsningen på kortare väntetider och de standardiserade vårdförloppen. Patientens väg genom cancervården blir snabbare, tryggare och mer jämlik, säger Roger Henriksson, chef för RCC Stockholm - Gotland.

Nya KVÅ-koder

För att följa upp de standardiserade vårdförloppen har Socialstyrelsen tagit fram nya KVÅ-koder. Koderna finns i Take Care och Cosmic och de vanligaste journalsystemen för primärvården. Vården ska koda relevanta KVÅ-koder men i ett första skede gäller koder för: 

  • KVÅ-kod för välgrundad misstanke
  • KVÅ-kod för start av behandling

Läs mer om koder och kodvägledningar.

Bakgrund

  • Regeringen satsade i vintras två miljarder kronor under fyra år för att bland annat införa standardiserade vårdförlopp.
  • Pengarna har fördelats mellan alla regioner och landsting i Sverige.
  • Under 2015 införs vårdförlopp för fem pilotdiagnoser och under 2016 för ytterligare tio.
  • Vårdförloppen tas fram av de nationella vårdprogramgrupperna.
  • Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland samordnar och leder arbetet.