Dialog och nya arbetssätt viktigast för kortare väntetider

Sidan publicerades 22 oktober 2015

– Arbetet med att korta väntetider ligger helt i linje med klinikens arbete sedan tidigare. Med införande av standardiserade vårdförlopp får vi mer kraft, stöd och det blir enklare att samarbeta med andra eftersom alla har samma mål, säger Britt Nordlander, docent och processledare för huvud- och halscancer.

På öron-, näs- och halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset har personalen arbetat med att korta väntetider kontinuerligt sedan femton år tillbaka. Den tydliga satsningen med införandet av standardiserade vårdförlopp innebär att arbetet med att korta väntetider kommer i fokus för fler områden som till exempel radiologi och patologi.

Porträtt på Britt Nordlander– Nu behöver alla arbeta med att korta väntetider och jaga tidstjuvar. Vi har samma mål som grundar sig på medicinska prioriteringar, säger Britt Nordlander som har arbetat med införandet av standardiserade vårdförlopp för huvud- och halscancer sedan ett år tillbaka men länge med att korta väntetider.

ÖNH-kliniken hade redan innan start av vårdförloppet, den 1 september, infört obokade tider för röntgen, datortomografi och cytologi där patienten fick komma dit redan vid första besöket.
– Nu införs obokade tider för diagnostiska undersökningar också och vi väntar på att onkologin ska få fler tider för första besök för planering av strålbehandling.

Två sjuksköterskor samtal i korridor

Nya arbetssätt viktigt verktyg

Personalen på kliniken har identifierat flaskhalsar i processen. Till exempel var den organisation som fanns för multidisciplinära konferenser ofta en tidstjuv.
– Tidigare hade vi delat upp patienterna på våra två MDT beroende på om de bodde norr eller söder om stan. Det betydde att en patient som blev diagnosticerad en dag ”för sent” för ”sin” konferens fick vänta till nästa veckas MDT. Nu tar vi alla som är klara oavsett var de bor.

Britt Nordlander upplever egentligen inga svårigheter med införandet av standardiserade vårdförlopp men det finns utmaningar.
– Vi har varit gynnade av att det är ett naturligt arbete för oss att arbeta med att korta väntetiderna. Men hela systemet är känsligt då det räcker med att en eller två nyckelpersoner försvinner eller en vårdavdelning stängs för att väntetiderna ska dra iväg.

Dialog och medveten personal är a och o

Personalen på kliniken har varit positivt inställda till införandet av standardiserade vårdförlopp som de upplever har medvetandegjort arbetet med att korta väntetider på ett bättre sätt.
– All personal spelar en mycket viktig roll i det här arbetet. Det enskilt viktigaste för att nå målet är att vi har och haft dialog med all personal som är inblandad i patientens vård så att alla är med på tåget. Varje steg i processen måste vara uppmärksam på tidstjuvar, räkna dagar och ta ansvar för sin del.

I det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer står att tiden från välgrundad misstanke till start av behandling ska vara 30 dagar för kirurgisk behandling.

– Förutsatt att allt rullar på enligt plan, även för de andra delarna i processen som radiologi, patologi och att inga ytterligare neddragningar av resurser sker, så är förhoppningen att vi kommer att vara i mål inom ett år vad gäller kirurgisk behandling, avslutar Britt Nordlander.