Diagnos vid diffusa symtom på några veckor

Sidan publicerades 2 december 2015

Under första året med Diagnostiskt Centrum har mer än hälften av patienterna fått en diagnos inom det uppsatta målet om 16 dagar. För patienter som diagnosticeras med tumörsjukdom tar utredningen 14 dagar i genomsnitt. Diagnostiskt Centrum är ett centrum för tidig diagnostik på Södertälje sjukhus.

Roland Söderholm, överläkare– Det känns mycket bra att vi har kunnat korta tiderna så pass mycket. Trygghet och snabba svar till patienten är otroligt viktigt, säger Roland Söderholm, medicinskt ansvarig överläkare på Diagnostiskt Centrum vid Södertälje sjukhus. Diagnostiskt Centrum är ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och Södertälje sjukhus. Det startade hösten 2014 och är ett projekt på tre år.

En femtedel har en tumörsjukdom

Drygt 100 patienter har hittills utretts varav en dryg femtedel har diagnosticerats med tumörsjukdom. Antalet patienter som remitterats har varit färre totalt sett än förväntat och centrets betjäningsområde har därför utökats så att primärvård och öppen specialistvård i fler kommuner får möjlighet att remittera.

– Det är ungefär samma fördelning av cancerdiagnoser och andra diagnoser som i Danmark varifrån idén till Diagnostiska Centrum kommer ifrån. Vi ser också fram emot att utöka samarbetet med primärvård i fler kommuner, säger Roland Söderholm.

Nytt arbetssätt och jämlik remittering

Roland Söderholm berättar att det är ett nytt sätt att jobba, där personalen på Diagnostiskt Centrum, tillsammans med primärvården, har tagit fram en modell för en standardiserad och effektivt koordinerad utredning i två steg.

– Först gör primärvården en basal utredning och visar inte den på någon diagnos så fortsätter vi. Här kan vi använda oss av sjukhusets samlade resurser och planera undersökningarna parallellt vilket spar tid. Tillsammans kan vi därigenom korta tiden till diagnos för patienterna.
– Den basala utredningen gör att det verkligen är patienter med allvarliga, diffusa symtom som kommer hit. Vi kan också se att remitteringen sker jämlikt vad gäller såväl kön, ålder som bostadsort, avslutar Roland Söderholm.

Vilka patienter kan remitteras?

  • Patienter som är 18 år eller äldre och där man misstänker något allvarligt.
  • Patienterna ska inte ha symtom från någon särskild del av kroppen och en basal utredning ska inte heller ha visat någon säker diagnos.
  • Patienter med misstänkt metastas med okänd primärtumör.
  • Under projekttiden tas patienter emot i första hand från Botkyrka, Enskede-Årsta-Vantör, Huddinge, Hägersten-Liljeholmen, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Skärholmen, Södertälje och Älvsjö.