Ett steg närmare att utrota livmoderhalscancer

Sidan publicerades 7 mars 2024

Under måndagen erbjöds kvinnor födda mellan 1994–1999 kostnadsfri HPV-vaccination vid Stockholm universitet, som en del av den nationella satsningen att på sikt utrota livmoderhalscancer.

Sveriges riksdag beslutade våren 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer. Därför erbjuds alla kvinnor födda 1994–1999 kostnadsfri vaccination mot nio HPV-typer med Gardasil9 och efterföljande provtagning. Kampanjen är ett nationellt forskningsprojekt som är del av ett globalt prioriterat hälsomål att utrota livmoderhalscancer. Forskningsprojektet samordnas av Centrum för cervixcancereliminering, Karolinska Universitetssjukhuset och för att uppnå folkimmunitet behöver minst 70 procent ha vaccinerat sig. 

I Stockholms sjukvårdsregion är det 36,7 % av kvinnor i målgruppen som har tagit det nya vaccinet som har ett ännu bredare skydd mot livmoderhalscancer. För att nå ut till ännu fler kvinnor i målgruppen om vikten av vaccination, anordnades HPV-vaccinering vid Stockholms universitet. Insatsen gav goda resultat och intresset för kampanjen var stort.

– Totalt vaccinerade sig 48 kvinnor under dagen. Många uttryckte att det var bra att vi fanns på plats och kunde svara på frågor om vaccineringen, gynekologisk cellprovtagning och självprov för HPV. Vi ser nu över möjligheterna att genomföra liknande insatser på andra universitet. Det är värdefullt att vara ute på plats, säger Sara Arroyo Mühr, forskningssamordnare för studien vid Centrum för cervixcancereliminering.

– Varje år får cirka 550 kvinnor livmoderhalscancer i Sverige. Att ta vaccinet innebär att man skyddar sig från risken att drabbas. För dem som inte har vaccinerat sig ännu och är i målgruppen kan man vaccinera sig kostnadsfritt antingen genom att boka tid eller gå på drop-in via vaccinationsmottagningar. Dessutom pågår vaccination på barnmorskemottagningar. Oavsett om du är ovaccinerad eller har vaccinerat dig mot HPV förut är det bra att vaccinera dig nu. Det nya vaccinet ger ett bättre skydd, avslutar Sara Arroyo Mühr.

Mer information om projektet och vart man kan vaccinera sig i Stockholms sjukvårdsregion finns här.

Regionala cancercentrum har publicerat data som visar aktuella framsteg i respektive region.Ta del av den interaktiva kartan med statistik här. Uppgifterna uppdateras cirka varannan vecka. 

Se inslaget från SVT Nyheter Stockholm Satsning med gratis HPV-vaccin för att utrota livmoderhalscancer (4 mars 2024)