Pilotprojekt med kostnadsfri resa till mammografi – hoppas leda till ökat deltagande

Sidan publicerades 11 juni 2024

Under 2024 pågår ett pilotprojekt i Region Stockholm där gratis kollektivtrafik erbjuds kvinnor som i år blir kallade till mammografiundersökning, och bor i delar av Region Stockholm med lågt deltagande. Projektet är ett samarbete mellan RCC Stockholm Gotland och Mammografiavdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus. Målet är att öka deltagandet genom att bidra till en mer jämlik vård.

I bild från vänster: Desiree Branovici, Nina Markholm Nordgren, Sonja Andersson och Ulrica Sporre.

RCC Stockholm Gotland har under många år arbetat med att öka deltagandet i samtliga cancerscreeningprogram. När det gäller bröstcancerscreening ser vi skillnader i deltagande mellan olika stadsdelar och kommuner.

– 2023 intervjuade vi representanter från målgruppen, där vi bland annat ställde frågan om vad som skulle få fler att delta i screeningen. Flera svar vi fick gällde själva resan, om den hade varit kostnadsfri. Jag blev ansvarig för att titta vidare på det och leda projektet. Ulrica Sporre och Desiree Branovici blev sedan en del av projektgruppen, säger Nina Markholm Nordgren, ansvarig för RES-projektet, processledare för kompetensförsörjning.

– Vi gjorde en enkät med hälsoinformatörerna under sommaren 2023. 115 kvinnor svarade och av dem var det 87 procent som åker kollektivt till mottagningen när de blir kallade till mammografi, säger Desiree Branovici, samordnare hälsoinformatörerna.

Nu började man titta på områden i Region Stockholm med lågt deltagande. Spånga och Skärholmen stack ut och beslut togs därför om att starta pilotprojektet där.

– Vi tog kontakt med SL för att se hur vi kunde jobba tillsammans. I dagsläget är det RCC tillsammans med Mammografiavdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus som jobbar med att skicka ut kallelserna med värdekoder för resan via SL, berättar Ulrica Sporre, samordningssjuksköterska för pilotstudie lungcancerscreening.

– Värdekoderna började skickas ut den 1 mars 2024 och under året kommer ungefär 8000 kvinnor att få erbjudandet om att åka gratis till screeningen i samband med att de blir kallade, fortsätter Nina Markholm Nordgren. 

RES-projektet ett lärande som kan ge viktiga svar framåt

Projektet är finansierat av RCC Stockholm Gotland och stöder Cancerplanen 2024–2027. Det är också en del av ett större EU-initiativ med samma mål, Joint Action Prevent NCD.

– Vi har bildat en styrgrupp och efter det här året kan vi utvärdera och analysera resultatet. Bland annat genom enkäter som skickas ut till kvinnorna som fått erbjudandet. Vi förväntar oss inte ett skyhögt deltagande. Det här är ett lärandeprojekt där det viktigaste är att öka kunskap om hur det här erbjudandet tas emot. Det kommer bli en vägvisare om vi är på rätt spår eller ej, säger Ulrica Sporre.

– Det handlar om tjänstedesign, att vi gått till källan för att undersöka hur kvinnorna vill ha det och hur vi kan möta de behoven. Vi lär oss genom processen hela tiden och planerar också att utvärdera utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv, säger Nina Markholm Nordgren.

– Det är för tidigt att se ett tydligt resultat men vi har fått positiv respons från flera kvinnor som fått utskicket. Det har haft betydelse för deras deltagande. Samarbetet med Capio S:t Görans Sjukhus fungerar också väldigt bra. Det ska bli spännande att se var vi landar i slutet på året, säger Sonja Andersson, samordningssjuksköterska OPT, ny i RES-projektet som ska ta över efter Ulrica Sporre.