Fler farmaceuter, fokus på barnets allmäntillstånd och tröjor med dragkedja i halsen – barnonkologen tog med sig flera lärdomar efter studiebesöket på SickKids

Sidan publicerades 27 februari 2024

Artikelserie: 2/4 Omvårdnad
Barncancersatsningen har möjliggjort ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) och Karolinska Universitetssjukhuset med ett av de största barnsjukhusen i världen The Hospital for Sick Children (SickKids) och Princess Margaret inom områdena omvårdnad, forskning, radioterapi och palliativ vård av barn med cancer. Under hösten 2023 besökte olika grupper med varierade yrkesroller Kanada.

När representanter från barnonkologen vid ALB besökte SickKids väntade ett gediget individanpassat program som gav flera insikter och lärdomar – vilka nu är under utvärdering för implementering.

– Vi lärde oss mycket men insåg också att vi själva är riktigt bra. Både på ett organisatoriskt plan och i arbetet med att ta hand om patienterna. I Sverige insjuknar ungefär 350 barn i cancer varje år, av dem är 100 i Stockholm. SickKids har 350 barn bara på deras sjukhus, säger Maria Larsson, omvårdnadschef barnonkologen.

– Vi jobbar på samma sätt i mycket, det är små skillnader som skiljer oss åt förutom storleken på sjukhusen. På SickKids arbetar de i större utsträckning för att patienterna ska få vara hemma så mycket som möjligt, det inspirerade extra, berättar Annika Linder, sektionsledare dagvård.

SickKids behandlar en större volym patienter. Flödet och deras smidiga arbetssätt var även något som gruppen tog med sig hem. Däremot insåg man att stämningen är mer familjär i Sverige och att personalen får en närmare relation till barnen och deras familjer här.  

– Framför allt var deras dagvård mycket större än vår. På SickKids jobbade ca 16 sjuksköterskor på deras dagvård dagligen, vi är endast 4–5 sjuksköterskor som jobbar på dagvården plan 12. Men vi har fullt kvalificerade undersköterskor vilket de inte jobbar med alls. På SickKids arbetar de på ett smidigt sätt med stationer, vilket vi kan ta lärdom från. Patienten går till olika rum för att göra olika saker. Vi följer istället med våra patienter, säger Johanna Paulander, kontaktsjuksköterska.

Stora som små förändringar kan förbättra för personal och patienter

Arbetet med att utveckla arbetssätt på barnonkologen – utifrån lärdomar från studiebesöket – har börjat. Bland annat ser man över möjligheterna att ge dropp hemma istället för på sjukhuset, vilket de i stor utsträckning gör på SickKids. På SickKids arbetar de också mer utifrån diagnos och patienten får träffa en diagnosansvarig direkt när de kommer till sjukhuset. Det har man på barnonkologen börjat ta tag i mer konkret efter studiebesöket.

– På SickKids har många specialistsjuksköterskor, som är centrala för patientvården, gått en vidareutbildning till nurse practitioners. Den rollen motsvarar det som vi i Sverige kallar avancerad specialistsjuksköterska. En roll som få har idag och som kan jämföras med underläkare ungefär. På Sick Kids har sjuksköterskorna den mesta kontakten med familjerna, vilket vi såg som positivt. Här sköts den biten framför allt av läkarna, medan vi arbetar med kontaktsjuksköterskor som är inriktade mot olika diagnosgrupper. Vi ser möjligheten med att sjuksköterskan kan få mer ansvar och vi ska undersöka hur det skulle kunna se ut, säger Maria Larsson.

– Vi såg även hur de på SickKids hade fler farmaceuter. De var involverade hela tiden under behandlingen och deras arbete var mycket mer utbyggt än det är här. Vi har en farmaceut som är ovärderlig och det hade varit spännande att se hur vi kunde utveckla det arbetet med fler farmaceuter, säger Annika Linder.

–Vi har gjort en prioriteringslista efter besöket. Det är både små och stora åtgärder. Vi ska bland annat undersöka om vi kan använda en typ av tröjor som deras patienter använde. Tröjorna har en dragkedja vid halsen vilket gör att man inte behöver ta av sig tröjan varje gång man ska ta prover, säger Linnea Håkansson, kontaktsjuksköterska.

Även en relativt enkel sak som att familjerna på SickKids fick en magnet att sätta på kylskåpet hemma, med de viktigaste telefonnumren, tittar man på nu. Något som hade förenklat, skapat trygghet och gjort att familjerna ringer rätt från början.

Stödjande riktlinjer och större tro till patientens allmäntillstånd

På SickKids tog personalen färre blodprov och urinmätningar. På ALB pågår ett arbete med att minska på provtagningen. Istället för att ta prover ofta ska man titta mer på hur patienten mår. Att titta på allmäntillståndet har man också sett kan vara viktigt vid beslut om inläggning. Finns det möjlighet att spara platser på sjukhuset samtidigt som man underlättar för barnen och familjerna får man flera vinster.

– På SickKids arbetade de med stödjande riktlinjer. Om patienten uppvisade ett visst symtom har man riktlinjerna som stöd för behandling. Det hade varit otroligt bra för oss för att hålla samma nivå och standard. Men här blir det ett större arbete att implementera eftersom hela landet kan ha nytta av det i så fall, säger Annika Linder.

– Det var en jättefördel att vi kunde åka så många som vi gjorde med olika intresseområden för att få med oss så mycket som möjligt. Att det fanns tid för samtal en och en, för att gå bredvid och se hur de arbetar i vardagen. Nu får vi se hur vi ska arbeta vidare, testa vad som fungerar hos oss och sprida den nya kunskapen vidare. Vi ser fram emot att fortsätta hålla kontakten med SickKids, säger Maria Larsson.