Barncancersatsningen skapar kunskapsutbyte inom forskning mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus och barnsjukhuset SickKids i Toronto

Sidan publicerades 5 mars 2024

Artikelserie: 3/4 Forskning
Barncancersatsningen har möjliggjort ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) och Karolinska Universitetssjukhuset med ett av de största barnsjukhusen i världen The Hospital for Sick Children (SickKids) och Princess Margaret inom områdena omvårdnad, forskning, radioterapi och palliativ vård av barn med cancer. Under hösten 2023 besökte olika grupper med varierade yrkesroller Kanada.

I bild: Pernilla Callerström och Sofie Garpemo.

Sofie Garpemo är omvårdnadschef och leder en grupp om tio forskningssjuksköterskor på Kliniska studieenheten, HOPE, på barnonkologen vid ALB. I höstas åkte hon och kollegor på studiebesök till SickKids i Toronto. Hon berättar att det blev tydligt att det finns skillnader i arbetssätt, även om båda sjukhusen i stort arbetar med samma typ av studier från fas I och fas II till senare fas III-studier med behandlingsprotokoll och provtagning.

– På SickKids används Clinical Research Associates i stället för forskningssjuksköterskor, vilket har sina fördelar och nackdelar. Visserligen har de en bakgrund inom forskning och följer studieprotokollen, men fördelen med våra forskningssjuksköterskor är att de har den kliniska blicken och ett genuint intresse för patienten. Jämfört med SickKids där de hade stor personalomsättning på CRAer stannar ofta våra forskningssjuksköterskor längre på enheten. En anledning till det kan också vara vår kompetensstege som tagits fram för forskningssjuksköterskorna. En annan fördel är att forskningssjuksköterskorna har mycket nära kontakt med familjen till patienterna vilket underlättar kommunikation och planering, fortsätter Sofie Garpemo.

Utbytet mellan SickKids och ALB har bidragit till inspiration för nya arbetssätt.

– På SickKids får alla nya sjuksköterskor på barnonkologen en introduktionsutbildning kring arbetet med kliniska studier. Det ökar förståelsen och intresset för forskningens betydelse och hur den driver behandlingsutvecklingen framåt. Dessutom har deras studieenhet korta digitala veckomöten där man går igenom alla aktiva patienter under behandling, de som screenas, potentiella patienter samt de som är under uppföljning men även avslutade studier diskuteras. Det är något vi nu hoppas kunna införa hos oss.

På önskelistan finns ytterligare aspekter att ta efter som kan öka effektiviteten.

– Digitaliseringen ligger långt framme på SickKids. Det finns inga pärmar för studierna och olika typer av avtalssigneringar görs digitalt. Dessutom är studierna kopplade till journalsystemet. Det medför effektivare hantering av biverkningar, så kallade ”adverse event”. Deras studieenhet har också en dedikerad juridisk kontaktperson som de utbildat i barnonkologisk forskning vilket gör att rättsliga frågor kan hanteras smidigt, avslutar Sofie Garpemo.