Ett extra samtal till prostatacancerpatienter minskar oro och avbokningar

Sidan publicerades 17 maj 2024

Södersjukhusets strålbehandlingsenhet testar en ny metod för att förbereda patienter som ska genomgå strålbehandling för prostatacancer. Personalen upplevde att patienterna hade svårt att uppfatta instruktionerna innan strålstart. Undersköterskor på avdelningen började därför ringa upp patienten innan, gå igenom kallelsen och svara på frågor. Tidigt visade det sig att samtalet fångade upp och minskade oron hos patienten samt skapade en bättre kontakt mellan patient och sjukvård. Resurser på avdelningen kunde nyttjas på ett effektivare sätt – och dessutom minskade om- och avbokningarna avsevärt.

I bild från vänster: Rodrigo Silva, Priscilla Hagström och Ann Vigren.

I Region Stockholm genomgår cirka 2000 män årligen strålbehandling för prostatacancer, 750 av dem på Södersjukhuset. I Region Stockholm råder det en allvarlig kapacitetsbrist av strålbehandlingsmaskiner, därför är insatser som underlättar processen viktiga. Något som projektet på Södersjukhuset, Vi ringer dig innan du kommer till oss, visar.

– Tidigare brottades vi med flera avbokningar. Patienter missade eller missförstod informationen i kallelsen och kom oförberedda. Och på grund av den långa kedja med händelser som leder fram till första strålbehandlingstillfället, är det svårt att ge tiden till någon annan, säger Maria Winemar, vårdenhetschef.

– Jag och min kollega Ann Vigren såg ett behov på avdelningen och startade projektet, nu är Rodrigo Silva också en del av gruppen och vi tre jobbar tillsammans. Sedan ett år tillbaka ringer vi upp alla män som är inplanerade att få guldmarkörer insatta i prostatakörteln. Att det är vi undersköterskor som ringer frigör tid för läkaren men även för kontaktsjuksköterskorna och specialistsjuksköterskorna, förklarar Priscilla Hagström, undersköterska.

– Att inte veta är en oro, vi försöker mildra oron. Och vi kapar tiden för andra yrkesroller genom kompetensväxling. Undersköterskorna har en enormt viktig roll på strålbehandlingen, och de kan avlasta sjuksköterskorna mer. Det finns i stort sett bara möjligheter kring hur man skulle kunna jobba för att nå ett bättre arbetssätt med rätt roller på rätt plats, fortsätter Maria Winemar.

En insats som ger information åt två håll

I samtalet med patienten går man igenom kallelsen och de förberedelser patienter behöver förstå och göra inför första besöket.

– Även om patienten först svarar att han har läst och förstått informationen blir det ofta tydligt när man börjar gå igenom materialet, att frågorna kommer ändå. Genom samtalen upptäcker vi eventuell oro inför ingreppet och då kan vi stilla den oron under samtalets gång. Vi har också möjlighet att prata med anhöriga som ofta finns med i bakgrunden, säger Rodrigo Silva, undersköterska.

– På avdelningen möter vi en helt annan patient nu. När de kommer till oss har de redan fått en första kontakt och mötet blir mer personligt. Vi ser att patienterna är välinformerade och då kan vi jobba effektivare och starta strålbehandlingen enligt plan. Även efter behandlingen i mötet kring eventuella biverkningar ser vi hur viktig relationen är, inte minst för tryggheten, säger Priscilla Hagström.

En tillgänglig avdelning som jobbar proaktivt

På Södersjukhusets strålbehandlingsenhet har man valt att inte använda sig av telefontider eller en växel. När patienten ringer finns det alltid någon på plats som svarar. Ett beslut som avdelningen har tagit för att underlätta för patienten – något som överraskar många positivt.

– Att vården är proaktiv är ovanligt, men otroligt viktigt. I det här projektet jobbade vi precis så, det var spontant och vi satte igång. Nu är nästa steg att vi börjat testa med videosamtal. Vi är bara i början men jobbar för att göra det i linje med Region Stockholms plattform för digitala vårdkontakter, Alltid öppet. Vi behöver utvärdera mer men vi har redan sett att om- och avbokningarna har minskat, kan vi förbättra utförandet ytterligare är det bara positivt, säger Maria Winemar.

– Det blir ett snäpp bättre med videosamtal, du ser hur patienten reagerar. Om det blir för mycket information kan vi stoppa där och ringa upp igen. Eller om en anhörig finns med i bakgrunden, ja då får du kontakt med båda samtidigt. I vården försöker man kapa vårdtiden för att göra organisationen så smidig som möjligt, men man glömmer ofta att det är en människa på andra sidan, att de också måste få chans att hänga med. Och att ringa de här samtalen, det är alla gånger värt det, säger Rodrigo Silva.