Nytt stöd för primärvården i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer

Sidan publicerades 18 oktober 2023

Trots omfattande screeningprogram för bröstcancer har primärvården en stor roll för upptäckt av bröstcancer. För att stötta primärvården att bedöma bröstförändringar finns nu ett utbildningspaket med bland annat instruktionsfilmer för inspektion och palpation, statistik samt vägledande prioriteringsalgoritmer för nästa utredningssteg. Stödet har tagits fram av RCC Stockholm Gotland och kompletterar primärvårdens kunskapsstöd på viss.nu i Region Stockholm och det nationella vårdprogrammet för bröstcancer. Stödet kan användas i alla regioner och kräver ingen inloggning.

Ungefär 40 procent av all bröstcancer i åldern 40–74 år – där vi har etablerad screening – upptäcks i primärvården efter att kvinnan har sökt för symtom som knöl i bröstet eller armhålan, bröstsmärta, sekretion eller kontur- och hudförändringar. I Stockholm är siffran möjligen högre eftersom deltagandet i screeningprogrammet är lägst i landet.

 - Som primärvårdsläkare har man princip bara ett eller två bröstcancerfall per år. Därför kan den här utbildningen vara en bra uppdatering kring riskfaktorer och incidensstatistik. Den ger också kliniska tips vid genomförande av inspektion och palpation och stöd i att ta adekvat anamnes, säger Karin Leifland, processledare mammografi och radiologi på RCC Stockholm Gotland som varit med i att ta fram stödet.

Primärvården har också ett viktigt ansvar kring prioritering vid remittering till mammografienheten för vidare utredning. Är det här en patient som behöver utredas med snabbspår enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) eller ska jag remittera med normal prioritet? I stödet finns vägledande prioriteringsalgoritmer.

Roxanna Hellgren, verksamhetschef för Bröstcentrum vid Södersjukhuset, har också varit med att ta fram stödet. Hon betonar att en prioriterad remiss ska bygga på en välgrundad misstanke om cancer där läkaren är förvissad om att utredningen kommer att bekräfta cancer och förbereder patienten på detta.

 - Om man i stället vill utesluta cancer bör normal prioritet väljas. För om alla patienter remitteras enligt SVF och därmed får gå först i kön, minskar effekten av SVF och skapar en undanträngningseffekt för alla de patienter vars läkare har bedömt att remissen ska skickas med normal prioritet.Och det kan finnas cancer även bland dessa, säger Roxanna Hellgren.

I arbetet med att ta fram stödet har även två specialister i allmänmedicin medverkat: Elinor Nemlander (verksam inom CaPrim Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm och sakkunnig VISS Cancersjukdomar) och Malin Segerpalm (verksam inom CaPrim Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm och primärvårdsrepresentant i Nationella vårdprogramgruppen för bröstcancer).

Introfilm till utbildningen

Till utbildningen "Stöd i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer"