Kursen Praktiskt förbättringsarbete i team ger kraft att driva förändring med framgång

Sidan publicerades 19 oktober 2023

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds deltagarna i att djupare förstå och driva förbättringsarbete i sin arbetsvardag. Genom personlig utveckling, konkreta verktyg och metoder hoppas kursledarna att kunskapen ska hålla i sig men även spridas vidare i verksamheterna.

– Det sägs ofta att det svåraste med ledarskap är att driva förändring. Det krävs tid, engagemang och en vilja från alla inblandade att fortsätta. Därför är det så häftigt att få vara med under kursen, klä deltagarna, både chefer och medarbetare, i kunskap och se dem växa, säger Eva Ullman, kursledare.

Att uppfylla patienternas sista önskan

Axel Stridbeck, enhetschef på ASIH Solna Strand, har både gått kursen och sedan skickat sitt team på utbildningen. När han själv gick kursen kom strukturen för enhetens morgonmöten att utvecklas. Teamet som genomgick kursen tog istället ett helhetsgrepp kring enhetens uppdrag – att ta hand om patienter som vill dö hemma. Där har förbättringsarbetet handlat om att ta reda på vad som inte fungerar idag, och hur man kan förbättra teamarbetet för att bli bättre på att uppfylla patienternas sista önskan om en fridfull död i hemmet.

– Gruppen har efter kursen tagit fram en tidslinje över den palliativa fasen och vilka insatser och utvecklingsfrågor vi fortsatt ska diskutera. Det blir ett verktyg för att visualisera och hjälpa teamet i diskussionen kring patienten. Planeringen framåt blir tydligare. Det är roligt att gruppen kommit igång med arbetet och det blir spännande att se hur det kommer utvecklas, säger Axel Stridbeck.

Ägarskap och motivation

Både Axel Stridbeck och Eva Ullman är väl medvetna om att förbättring och förändring tar tid. Men de är båda eniga om att det är tid väl värt att investera i. Kursen ger kunskap och verktyg men lika viktigt är att deltagarna tar ägarskap för sitt arbete tillsammans med ansvarig eller chef. Genom att till exempel säkra upp vilka förväntningar man har, vilken struktur man tänker sig framåt och vem som ska ta vilken roll blir det lättare att hålla i arbetet.

– För att lyckas med förändring är det viktigt att bygga på deltagarnas egna deltagande. Därför är det också viktigt att förbättringsarbetet kommer från dem, det ska vara något som ligger nära. Alla måste vara med på banan, säger Eva Ullman.

För att gå kursen anmäler man sig som team, minst två personer. Man väljer ett projekt som man kan jobba med under kurstillfällena. Det kan vara stort och komplext eller ett mindre där problemformuleringen är enklare att definiera. Det viktiga är att kunna formulera ett syfte att jobba mot för att hitta strategier och nå resultat.


Mer information och anmälningsformulär till kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre.

Läs om ett annat förbättringsprojekt som kursen lett till på Bröstcentrum Södersjukhuset.

Kontakt

Nina Markholm Nordgren

processledare för kompetensförsörjning

RCC Stockholm Gotland