Kompetenssatsning ökar screeningtakten för mammografi i Stockholm

Sidan publicerades 25 oktober 2023

Under våren har tre sjuksköterskor och fem undersköterskor på Södersjukhusets mammografienhet utbildats i mammografi. Genom kompetenssatsningen har verksamheten kunnat ta emot 6 000 fler kvinnor till bröstcancerscreeningen jämfört med samma period förra året. Satsningen är ett led i arbetet med att komma i kapp med mammografiundersökningarna efter pandemin, men också för att få bukt med rådande kompetensförsörjningsutmaningar.

Det är röntgensjuksköterskor som genomför screeningundersökningen vid mammografi. Att mammografienheten på Södersjukhuset nu utbildar undersköterskor och sjuksköterskor är ett stort steg i ny riktning.

– Det handlar absolut inte om att röntgensjuksköterskorna inte gör ett bra jobb utan om att de idag inte hinner med. Genom att låta undersköterskor och sjuksköterskor utbilda sig kan röntgensjuksköterskorna fokusera på de mer avancerade uppgifterna, säger Karin Leifland, överläkare, med. dr. och processledare för Mammografi och Radiologi på RCC Stockholm Gotland.

En gedigen utbildning som ger stor effekt

Kompetensatsningen på Södersjukhuset startade i början på 2023 och pågick under våren. I juni avslutade man med ett kunskapstest. I utbildningen ingår strålfysik och praktisk kunskap om hur man tar screeningbilder, utbildning om utredning och behandling av bröstcancer samt hur man arbetar på en mammografiavdelning. Till exempel hur man assisterar vid ultraljudsundersökningar och vid punktioner, receptionsarbete, telefonbokningar etcetera.

Undersköterskorna utbildas för att genomföra själva screeningundersökningarna och ta de standardiserade bilderna. Det är ny kunskap då de annars utför uppgifter som bokning och ombokning av tider för mammografi eller är med och assisterar under ultraljud. Sjuksköterskorna har legitimation från högskola/universitet och får efter utbildningen därför utföra alla de uppgifter som röntgensjuksköterskorna gör idag.

– Det här hjälper otroligt mycket. Sjuksköterskorna och undersköterskorna höjer sin kompetens. Satsningen gör också att man kan screena mer. På Södersjukhuset har de ökat antalet screenade kvinnor med 6 000 jämfört med förra året i september. Man har legat efter under pandemin så att komma i kapp är väldigt viktigt.

– Satsningen är ett initiativ från Södersjukhuset. RCC Stockholm Gotland stöttar ekonomiskt och med kunskap till utbildningen. Det har gått bra och personalen är nöjd. Jag tror det här kommer spridas vidare. Något som är bra eftersom vi behöver mer personal som kan mammografi. Vi behöver upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt, det är en cancerform som ökar, avslutar Karin Leifland.