CaPrim – kunskapsteamet cancer i primärvården – permanentas

Sidan publicerades 16 november 2023

Pilotprojektet CaPrim utbildar personal inom primärvården att upptäcka cancer i ett tidigare skede. Nu blir projektet permanent.

Primärvården har en viktig roll i att hitta cancer och förbättra omhändertagandet av personer med cancer. En primärvårdsläkare med 2 000 patienter har vanligtvis 6–8 patienter varje år som insjuknar med cancer. Samma läkare har också omkring 70 patienter som behandlas för eller har överlevt cancer. Sedan ett par år tillbaka har kunskapsteamet CaPrim arbetat i projektform inom ramen för RCC Stockholm Gotlands sjukvårdregionala cancerplan. CaPrim har blivit en viktig länk mellan primär- och sekundärvård. Nu permanentas teamet. 

CaPrim har bildat ett fortbildningsnätverk och erbjuder vidareutbildning av primärvården kring bland annat tidig upptäckt av cancer, standardiserade vårdförlopp vid välgrundad misstanke av cancer och aktiva övergångar. Satsningen har också bidragit till ett ökat fokus på kunskapsutveckling genom forskning och framtagning av kunskapsstöd om hur cancersjukdomar som tjock- och ändtarmscancer och lungcancer kan identifieras, bedömas samt hur patienter kan rehabiliteras i primärvården. CaPrim har också varit involverade i breddinförandet av Teledermatoskopi i Region Stockholms samtliga vårdcentraler.

I inslaget nedan från SVT den 11 november berättar  Primärvårdsregionrådet Christine Lorne och läkaren Elinor Nemlander mer.

Så rustar läkare att göra snabbare cancerbedömningar