Ny rapport: Över 100 insatser som stärker och fortsatt utvecklar barncancervården

Sidan publicerades 3 april 2023

Med stöd av den nationella satsningen på barncancer 2019–2022 har barncancercentrum och Astrid Lindgrens Barnsjukhus drivit ett hundratal förbättringsinsatser för den regionala barncancervården. Arbetet har varit medarbetardrivet och involverat många medarbetare, olika professioner och verksamheter. Det har resulterat i en mängd förbättringar med nytta för både patienter och deras familjer, men har också utvecklat arbetet på vårdgolvet och andra delar av verksamheten.

En viktig del av den nationella handlingsplanen för barncancersatsningen var införandet av strukturer för uppföljning efter barncancer – både före och efter 18 års ålder. Här är aktiva övergångar och nyckelmottagningen exempel på uppföljningssatsningar som gjorts regionalt. Bland de över 100 insatserna som genomförts eller är i gång finns även initiativ som ”Fatigueskola” för barn, försöksverksamhet kring Family Talk intervention, införande av Min Vårdplan och Multidisciplinära konferenser och test av nya roller/tjänster.

- RCC Stockholm Gotlands ansvar i uppdraget har framför allt varit att synka den nationella barncancersatsningen med den regionala cancerplanen. Men samarbetet har också inneburit att vi varit på plats ute i verksamheten, till exempel för att utbilda, diskutera och stötta i införandet och utvecklingen av kontaktsjuksköterskerollen, säger Cecilia Petersen, barnonkolog, överläkare och processledare på RCC Stockholm Gotland. Utvärderings- och implementeringsarbete pågår samtidigt som nya initiativ startas i en stadig ström inom olika delar av verksamheten.

- En stor och viktig vinning i satsningen har varit byggandet av en kultur och en stödjande struktur för kontinuerligt utvecklingsarbete i vardagen. Framåt kommer vi fortsätta utveckla former så patienter och närstående kan involveras i utvecklingen i ännu större utsträckning, säger Pernilla Grillner, ansvarig för barncancersatsningen i sjukvårdsregion Stockholm Gotland och sektionschef för Barnonkologi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

Goda exempel barncancer

Rapport över förbättringsarbetet i sjukvårdsregion Stockholm Gotland inom ramen för den nationella satsningen på barncancer 2019 - 2022 (pdf, nytt fönster)

Den regionala satsningen har haft ambitionen att jobba med samtliga fokusområden som pekats ut i den regionala handlingsplanen.
Utvecklingsträdet visar översiktligt antalet insatser inom respektive kategori.