RCC på plats under Järvaveckan: Fullgott förebyggande av cancer – för alla

Sidan publicerades 31 maj 2023

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är på plats under Järvaveckan. Målet är att öka kunskapen om cancerprevention, dels genom goda levnadsvanor, dels möjligheten till tidig upptäckt av cancer genom screeningprogrammen.

Utställnings- och vaccinationstält 31 maj - 1 juni
I RCCs tält (plats D06) presenteras de nationella screeningprogrammen för bröstcancer, livmoderhalscancer samt änd- och tjocktarmscancer.

- På onsdag kl. 15:00-19:00 kommer vi även att erbjuda HPV-vaccinering inom ramen för ”utrotningsprojeketet” som går ut på att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Projektet innebär att alla kvinnor födda 1994–1999 erbjuds HPV-vaccination mot nio HPV-typer samt med efterföljande HPV-prov, säger Katarina Lannervall, Enhetschef Cancerprevention, Screening samt Cancerrådgivningen på RCC Stockholm Gotland.

Dessutom presenteras även satsningarna, pilotprojektet för lungcancerscreening och organiserad prostatacancertestning.

Goda levnadsvanor som minskar risken för cancer

På plats i tältet finns även Levla som är RCCs nya läromedel om levnadsvanor och nudging för lärare och elever i årskurs 4-6. Det utgår från Lgr22 och syftar till att ge elever förutsättningar för att levla hälsa hela livet genom att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv.

Dessutom finns flerspråkiga hälsoinformatörer på plats under hela veckan för att prata om hälsa och levnadsvanor med besökarna.