En av tre 50-åriga stockholmare valde att testa sig för prostatacancer

Sidan publicerades 30 maj 2023

Region Stockholm startade 2022 organiserad testning för prostatacancer för alla män folkbokförda i Stockholms län födda 1972. Erbjudandet innebär ett gratis blodprov och beroende på testresultat även fortsatt utredning. Under första året valde 37 procent av de 17 185 inbjudna männen att delta. Ett 40-tal cancerfall har upptäckts och behandlats.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom som varje år tar cirka 2 300 mäns liv. Idag finns ingen screening för prostatacancer då det hittills inte funnits tillräckligt träffsäkra metoder för diagnostik. Utvecklingen har dock varit snabb de senaste åren och idag finns i tillägg till PSA-blodprovet med magnetkameraundersökningar som skärper diagnostiken.

Organiserad prostatacancertestning i upp till tre steg

Den pågående organiserade testningen ingår i ett pilotprojekt som pågår 2022-2024 där män födda 1972, 1973 och 1974 kommer att erbjudas testning genom blodprov, så kallat PSA-prov. Vid förhöjt PSA-värde erbjuds magnetkameraundersökning och beroende på resultat även vävnadsprov hos urolog. Flera andra regioner genomför liknande projekt för att ge underlag till beslut om ett eventuellt nationellt screeningprogram för prostatacancer ska etableras.

Deltagande varierar starkt mellan länets kommuner

- Under första pilotåret hade Täby det högsta deltagande på 47 procent –  nästan varannan 50-årig manlig Täbybo valde att anta erbjudandet. Däremot valde var bara fjärde – 25 procent – av Södertälje kommuns inbjudna att testa sig, säger Lisa Jelf Eneqvist, projektledare för Organiserad prostatacancertestning på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland som driver pilotprojektet.

Ett 40-tal har diagnostiserats med cancer och redan behandlats

De allra flesta av första årets deltagare hade inte en förhöjd risk på blodprovet PSA. Fyra procent gick vidare till magnetkameraundersökning, och av dessa hade 40 procent avvikande fynd och gick då vidare till vävnadsprovtagning. Genom den organiserade testningen har 42 män diagnosticerats med prostatacancer under det första pilotåret. Dessa män har genomgått behandling med i första hand operation.

- Prostatacancer är en sjukdom som sällan ger symptom i de tidiga skedena när den fortfarande är botbar och därför är undersökning av symptomfria män det enda sättet att hitta tumören i tid, säger Anna Lantz, docent och specialistläkare i urologi och medicinskt ansvarig för projektet.

En av vinsterna hittills – förkortad tid mellan misstanke till diagnos och behandling

Prostatacancer har generellt längre väntetider till diagnos och behandling jämfört med andra cancerformer.

- En vinst som setts hittills i projektet är att tiden från misstanke till diagnos och behandling har kunnat förkortades betydligt jämfört med den vanliga diagnostiken för prostatacancer som görs idag, säger Lisa Jelf Eneqvist.


Efter pilotprojektet ska fler effekter analyseras för att avgöra om testning ska erbjudas till fler åldersgrupper.

Läs mer i rapporten Första året med organiserad prostatacancertestning i Stockholm och på Gotland (pdf, nytt fönster)