RCC Stockholm Gotland på Pride i sommar!

Sidan publicerades 14 juni 2023

I slutet på juli, början på augusti hålls Stockholm Pride. Och i år finns RCC Stockholm Gotland på plats med en programpunkt i Pride House. Här kommer man presentera verksamheten och gå djupare in i två specifika projekt kring jämlik vård. Möjligheten för deltagare att dela erfarenheter och olika perspektiv kommer finnas genom så kallade rundabordssamtal.

Årets Stockholm Pride har temat Fira Mångfalden och hålls under vecka 31. I år firar man även 25 år. I Pride House pågår föredrag, samtal, debatter med mera. Max Kleijberg, processledare Jämlik vård och postdok forskare på Karolinska Institutet, är en av flera som kommer representera RCC Stockholm Gotland under Stockholm Pride.


Max Kleijberg,
fotograf Micke Lundström

Vad handlar jämlik cancervård om?
För mig handlar jämlik cancervård om vård på lika villkor, oavsett bakgrund, identitet och förutsättningar.

Varför är det så viktigt?
För att motverka omotiverade skillnader kring hälsa bland befolkningen. Vi kan till exempel se att personer med en socioekonomisk svår situation har sämre hälsa. Vi vet också att vården inte är lika tillgänglig för alla. Ett tydligt exempel är transpersoner som har bytt personnummer från ett kvinnligt till ett manligt nummer. De blir inte automatiskt kallade till exempelvis screeningsprogrammet för livmoderhalscancer eftersom systemet bara kallar de med ett kvinnligt personnummer. Det är ett exempel på hur vårdsystemet i sig skapar trösklar och ojämlikheter.

Jag brukar säga att om vi gör vården bra och inkluderande för de som är mest strukturellt marginaliserade i samhället, så är vården bra för alla.

31:a juli kommer RCC Stockholm Gotland ha en programpunkt under Stockholm Pride. Vad kommer ni prata om då?
Dels kommer vi presentera RCC som organisation, dels presenterar vi två projekt om prevention och tidig upptäckt av cancer som är relevanta för HBTQ+ personer. Ett av projekten handlar om att jobba för en jämlik livmoderhalscancerscreening för transpersoner, det är jag involverad i.

Det andra projektet handlar om tidig upptäckt och behandling av förstadier till analcancer. Eftersom vi vet att personer som lever med HIV, transpersoner och män som har sex med män har en ökad risk för detta. Det projektet presenteras av bland annat Peter Borch-Johnsen, som är endoskopist och doktorand inom det projektet.

Vi tänker också bjuda in deltagarna till samtal för att få chans att diskutera erfarenheter och olika perspektiv.


Vill du veta mer om Stockholm Pride och? Läs mer här: Stockholm Pride