Ny regional cancerplan lyfter sex målområden som ska stärka cancervården 2024–2027

Sidan publicerades 5 december 2023

Idag lanseras en ny cancerplan för Region Stockholm och Region Gotland vid ett direktsänt evenemang. Insatserna ska främja en jämlik hälsa och cancervård samt bidra till lägre risk för cancer i befolkningen. Planen ska skapa förutsättningar för nya eller effektivare möjligheter att både hitta och behandla cancer, underlätta livet med och efter cancer för patienter och närstående. Dessutom ska den främja kompetensförsörjningen inom olika delar i vården som berörs av cancersjukdomar.

RCC Stockholm Gotland har tagit fram den nya planen, som gäller 2024–2027, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Stockholm och på Gotland. Planen utgår från olika inriktningsdokument på EU-, nationell och regional nivå och den har tagits fram i dialog med vårdgivare, patienter, närstående, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt politiska företrädare, i Region Stockholm och i Region Gotland. Även allmänheten har bjudits in till workshops för att bidra.

– Varje cancerplanperiod driver, initierar, medverkar i eller finansierar RCC Stockholm Gotland insatser i nära samarbete med vårdverksamheterna och andra intressenter som berörs av satsningarna, säger Lena Sharp, chef för RCC Stockholm Gotland.

Satsningarna berör till exempel cancerprevention, tidig upptäckt, rehabilitering, palliativ vård och stöd till cancerberörda samt mer individualiserad cancerscreening och cancerbehandling.

– Genom forskningsprojekt undersöks bland annat patienters delaktighet i vården, vilket blir allt viktigare inom cancervården. Flera initiativ analyserar också hur AI kan effektivisera granskningsprocesserna inom exempelvis teledermatoskopi, mammografi, lungcancer och samtidigt bibehålla en hög säkerhet och kvalitet, säger Lena Sharp.

Den 5/12 kl: 13:00-17:00 presenteras cancerplanen live. Följ sändningen här.

Läs mer om den nya planen