Individanpassad cancerprevention vid ärftligt förhöjd risk för cancer

Sidan publicerades 12 december 2023

Ett nystartat samarbete mellan RCC Stockholm Gotland och Karolinska Universitetssjukhuset har målsättning att erbjuda individanpassad cancerprevention för individer med ärftligt förhöjd risk för cancer.

Ungefär 5–10 procent av all cancer orsakas av medfödda genetiska förändringar som bidrar till en ärftligt ökad risk för viss cancersjukdom. Exempel på cancersjukdomar där ärftliga former är vanligast är cancer i bröst, tjocktarm och prostata. Centrum för personanpassad cancerprevention är ett nystartat samarbete mellan RCC Stockholm Gotland och Karolinska Universitetssjukhuset med målsättning att erbjuda individanpassad cancerprevention för individer med ärftligt förhöjd risk för cancer, så kallade previvors. Det inkluderar genetisk vägledning, riskbedömning och olika åtgärder som olika kontroller och riktad behandling.

Svetlana Bajalica Lagercrantz är professor i cancergenetik och leder centrumet.

– Förutom förebyggande behandlingar erbjuder vi också stöd att navigera bland olika val i livet som kan spä på cancerrisken och att ”riskspåra” i familjerna. Vi fångar även upp unga vuxna som har haft cancer som barn, vilka kan ha en förhöjd risk för att också utveckla cancer som äldre.

Centrumet har under hösten hållit en kurs i genetisk vägledning för icke-genetisk vårdpersonal för att förbereda dem på den ökande efterfrågan av genetiska utredningar inom cancervården. Målet är att alla cancermottagningar i Sverige ska kunna erbjuda övergripande kunskap om genetiska utredningar och vägledning för patienter inför genetisk testning.