HPV självprov uppdaterat med syntolkad instruktion

Sidan publicerades 24 mars 2022

RCC Stockholm Gotland har tillsammans med Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland tagit fram en syntolkad version av instruktionen för självprovtagning av HPV. Nu kommer provtagningskitten med färdigetiketterade provrör och behöver inte längre datummärkas. Ett moment som tidigare varit svårt för personer med synnedsättning.

I samband med att självprovtagningskitten skulle bytas ut blev screeningverksamheten på RCC Stockholm Gotland kontaktade av Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland. De hade sett att självprovtagningskitten för HPV (Humant papillomvirus) var svåra att hantera för personer med synnedsättning. Det var många som inte förstod vad det var och flera hade svårt att klistra på de etiketter som skickades med för att skriva datum på provröret. 

 Provtagningsprocessen behövde göras mer lättillgänglig och man satte i gång att testa flödet tillsammans med Synskadades Riksförbund. Från vecka 11 2022 skickas de nya självprovtagningskitten ut. 

—Vi strävar ständigt efter att uppnå en mer jämlik vård för att öka deltagandet i livmoderhalscancerscreeningen då ett gynekologiskt cellprov kan rädda liv. För att förenkla provtagningsprocessen, framför allt för personer med synnedsättning, har vi förenklat hantering av etiketten som behöver klistras på provröret, säger Nathalie Roos, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland. 

Nu behöver man varken skriva datum på etiketten eller klistra fast den på röret, etiketten finns redan klistrad på röret i det provtagningskitt som skickas till personen som är kallad för provtagning, fortsätter Nathalie Roos. 

Instruktionsbrev leder till 1177.se 

I kittet har man också utvecklat den instruktion som skickas med i brevet. Den har kompletterats med en hänvisning och ett telefonnummer om man vill ha den syntolkad. Hänvisningen och telefonnumret är tryckt i en större textstorlek för att det ska vara lättare att läsa. Ringer man numret på instruktionen får man ett sms till sin mobiltelefon, sms:et innehåller en länk som sedan leder till en syntolkad instruktion på 1177:s hemsida.  

Genom att leda personen via mobiltelefonen till hemsida kan man använda funktioner som läser upp informationen digitalt. På så vis har man hittat en tillgänglighetsanpassad lösning så att det går att genomföra provtagningen utifrån sina förutsättningar.  

Självprovtagning aktuellt i Stockholms län och på Gotland sedan 2021 

Självprovtagning erbjuds till alla med kvinnligt personnummer mellan 26–70 år som vid sin senaste provtagning inte hade HPV eller cellförändringar. Självprovtagningsmaterial med instruktioner kommer via post när det är dags för provtagning. 

 

Syntolkning av självprovtagningsillustrationerna