Pilotprojekt för mer jämlik och träffsäker testning av prostatacancer

Sidan publicerades 24 maj 2022

Från och med slutet av maj kommer alla cirka 50 000 män som fyller 50 år 2022–2024, folkbokförda i Stockholms län eller i Gotlands län, att successivt erbjudas organiserad prostatacancertestning (OPT).

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Det har hittills visat sig svårt att hitta en tillräckligt träffsäker screeningmetod som enbart fångar upp de personer som behöver behandlas. Behandling av prostatacancer kan bland annat leda till nedsatt erektionsförmåga och urinbesvär. Pilotprojektet utgår ifrån en rekommendation från Socialstyrelsen om att erbjuda en träffsäker, regelbunden och jämlik testning för prostatacancer. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland organiserar pilotprojektet, som innehåller upp till tre olika teststeg för att öka träffsäkerheten.
 
– Det är bra att upptäcka och behandla cancer tidigt. Men eftersom det finns en viss risk för överdiagnostik och därmed onödig behandling behöver de inbjudna männen ges goda möjligheter att avväga för- och nackdelar, för att kunna avgöra om de vill delta eller inte. Därför skickar vi först ut ett brev med information och två veckor senare ett erbjudande att delta. Dessutom har vi tagit fram ett par språkanpassade brev med QR-kod för att öka tillgängligheten, säger Lisa Jelf Eneqvist, verksamhetsutvecklare vid RCC Stockholm Gotland och projektledare.
 
Flera utredningssteg och uppföljning 
Alla som väljer att delta i försöksprogrammet får lämna ett blodprov för så kallad PSA-analys. De som har förhöjt PSA-värde erbjuds magnetkameraundersökning. Enbart om undersökningen visar avvikande svar, erbjuds mannen vävnadsprovtagning hos urolog. Samtliga deltagare kommer att kallas till regelbunden uppföljning med olika årsintervall beroende på utredningsresultatet. 
 
- Provtagningen av PSA och den eventuella påföljande magnetkameraundersökningen är gratis. Eventuell vävnadsprovtagning med besök hos urolog omfattas av patientavgift och högkostnadsskydd inom öppenvård, säger Lisa Jelf Eneqvist.
 
Faller pilotprojektet väl ut är det möjligt att även äldre personer kan inkluderas i programmet, som pågår mellan 2022 och 2024. Parallellt utvärderas även programmets träffsäkerhet. Erfarenheter delas också med de regioner som redan kommit igång med verksamheten samt de som ligger i startgroparna. 
 
Läs mer här