QR-kod ska få fler män att delta i screening

Sidan publicerades 14 februari 2022

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland startar ett pilotprojekt med QR-kod-genererade översättningar av screeningkallelser. Kallelsen till screening för tidig upptäckt av pulsåderbråck i buken, som skickas ut till alla 65-åriga män, har försetts med en QR-kod som leder till en översatt version på det språk mobiltelefonen är inställd på. Det är första gången metoden används i Sverige, och syftet är att öka jämlikheten och rädda liv.

Alla män i Sverige erbjuds ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern i buken under det året de fyller 65 år. Undersökningen görs för att upptäcka pulsåderbråck i buken. Det är frivilligt och gratis att komma till undersökningen. Idag deltar 75 procent av de kallade männen i screeningprogrammet. För att öka deltagandet gör Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland en satsning så att kallelsen kan förstås av en högre andel män med olika språkbakgrunder.

–Vi lever i ett samhälle där många har andra modersmål än svenska och då behöver kallelser till screeningprogram vara tillgänglig för alla. Vår uppgift är att sprida information så att fler får samma chans att förstå den och ta ett beslut utifrån det. Vi hoppas att det här kan bli ett sätt att få fler att delta i screeningprogrammet och därmed öka jämlikheten i vården, säger Katarina Lannervall, enhetschef RCC Stockholm Gotland.

QR-koden uppfattar språkinställningen i mobiltelefonen när den skannas och leder läsaren till en digital översättning på det språk som mobiltelefonen är inställd på. I dagsläget finns översättningar till arabiska, somaliska, polska, thailändska, sorani/kurdiska, tigrinja, persiska och engelska. Om mobiltelefonen är inställd på något annat språk än dessa kommer användaren till den engelska översättningen.

Första gången metoden testas i Sverige

Arbetet med att få fler män i Stockholms län och på Gotland att delta i screeningprogrammet startade våren 2021. Med stöd av RCC Stockholm Gotlands hälsoinformatörer har kallelsen med QR-kod testats bland ett drygt 60-tal personer i målgruppen för att ta reda på intresset och användbarheten.

Under februari 2022 skickas kallelserna försedda med QR-kod till män i Stockholms län och på Gotland. Det är första gången som den här metoden testas i Sverige, och försöket kommer att utvärderas löpande.

–Om den visar sig framgångsrik hoppas RCC Stockholm Gotland kunna använda den även för andra screeningprogram som exempelvis för livmoderhalscancer. Tidig upptäckt är viktigt för att kunna bota och vi vet att screeningundersökningar räddar liv, säger Katarina Lannervall.

Fakta om screeningprogrammet för pulsåderbråck i buken

Alla män får under det kalenderår de fyller 65 år en kallelse till screening för tidig upptäckt av pulsåderbråck i buken. Screeningen genomförs i form av en ultraljudsundersökning utanpå kroppen för att upptäcka pulsåderbråck i buken. Undersökningen tar några minuter och hela besöket cirka 15 minuter. Mannen får direkt svar på undersökningsresultatet. Vid förekomst av pulsåderbråck i buken remitteras mannen till kärlkirurgisk klinik för vidare uppföljning.  Pulsåderbråck som är så stora att de riskerar att brista kan behövas opereras. Pulsåderbråck i buken ger oftast inga symtom men om det brister är det ett livshotande tillstånd. Kvinnor kallas inte till detta screeningprogram eftersom kvinnor har betydligt lägre förekomst av pulsåderbråck i buken.