Kvalitetsregistret för urinblåsecancer har nått högsta nivå

Sidan publicerades 14 februari 2022

Arbetet med det nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer startade redan 1997. Ett sätt att bland annat engagera professionen i utvecklingen mot en bättre vård. Nu har registret nått certifieringsnivå 1, den högsta, genom hårt arbete och riktade insatser.

–Kvalitetsregistret för urinblåsecancer har varit bra länge men för att klassas högre har det krävts ett antal insatser. Jag blev registerhållare 2017, då började vi titta på vad vi behövde göra för en högre certifieringsnivå. Vi har sedan arbetet med att bocka av listan, säger Truls Gårdmark, urolog och registerhållare för urinblåsecancer RCC Stockholm Gotland.

Flera faktorer har haft betydelse för att registret nu ligger på nivå 1. Till exempel finns realtidsdata tillgänglig för vårdgivare, där vårdgivare själva kan göra urval beroende på vilken data man vill få ut om urinblåsecancer. En årsrapport läggs också upp publikt, och även där kan egna selekteringar göras. Forskningsdatabasen BladderBaSe har också påverkat utvecklingen. Där finns ytterligare information och insamling av data tillgänglig som även går att samköra mot andra register. Samarbetet med patientorganisationer och insamling av patienters erfarenheter från PROM (patientrapporterade mått) har gett viktiga perspektiv.

–Vi interagerar även med vårdprogrammet, de talar om hur vården ska fungera och vi visar vad som faktiskt görs. Vi är inte oberoende storheter utan det finns ett organiserat samarbete mellan oss, säger Truls Gårdmark.

Utmaningar framåt handlar om att göra registreringen till kvalitetsregistret automatisk. Idag läggs mycket arbete och tid på att föra över information från journaler till kvalitetsregistret manuellt. Att vårdgivare ska få tillgång till materialet på ett smidigt sätt är också ett arbete som är under utveckling. Här vill man ge tillbaka och dela viktiga data som fler kan ha nytta av.

–Certifieringen betyder ett erkännande av registret. Men det är också ett sätt att få oss som jobbar med urinblåsecancer att fortsätta leverera. Det är inspirerande och en utmaning att motsvara förväntningarna eftersom kriterierna ska uppfyllas varje år, avslutar Truls Gårdmark.

Fakta om kvalitetsregistren

Det finns cirka 30 nationella kvalitetsregister inom cancerområdet. Sedan tidigare har bland annat nationella kvalitetsregistret för bröstcancer legat på certifieringsnivå 1 och i år lyckades njurcancer precis som urinblåsecancer att kvalificera sig för den nivån. Ett nationellt kvalitetsregister ska underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Kvalitetsregister inom cancervården innehåller uppgifter om diagnos, behandling och resultat. Det finns fyra olika certifieringsnivåer av kvalitetsregistren: registerkandidatnivå, certifieringsnivå 3, 2 och 1. Certifieringen ger en helhetsbild av registrens förutsättningar och visar utveckling. SKR gör en årlig bedömning av certifieringsnivå utifrån olika kriterier.