Översikt ska tydliggöra rehabiliteringsstrukturen

Sidan publicerades 29 augusti 2022

För att hjälpa patienter och vårdgivare att navigera inom cancerrehabiliteringen har regional arbetsgrupp för cancerrehabilitering tagit fram en utskrivbar översikt.

Det kan vara en stor utmaning idag för både patienter och vårdgivare att navigera inom cancerrehabiliteringen. Därför har regional arbetsgrupp för cancerrehabilitering tagit fram en utskrivbar översikt – Översikt cancerrehabilitering. Översikten tydliggör och ger exempel på vilken rehabiliteringsinsats som är möjlig utifrån individuell behovsbedömning och beroende på var i vårdförloppet patienten befinner sig. Den visar också vem som kan hjälpa till med remiss och vilka verksamheter som erbjuder rehabiliteringen.

– För att få en så oberoende översikt som möjligt har arbetsprocessen involverat patientrepresentant från RCC och input från olika rehabiliteringsvårdgivare på olika vårdnivåer i regionen. Översikten är tänkt att revideras kontinuerligt och vi ser därför framemot feedback och återkoppling med förbättringsförslag eller om man har frågor eller funderingar om dokumentet, säger Anton Hillblom, kurator och processledare cancerrehabilitering.

Översikt cancerrehabilitering 

Kontakt:
Anton Hillblom
anton.hillblom@regionstockholm.se