Kvinnor erbjuds självprovtagning för HPV

Sidan publicerades 28 januari 2021

Istället för att kallas till gynekologiskt cellprov på barnmorskemottagning får kvinnor sedan början av 2020 succesivt erbjudande om självprovtagning för HPV. Infektion med HPV är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer.

På grund av pandemin är alla drop in-tider på barnmorskemottagningarna inställda tillsvidare. Som ett alternativ till den vanliga cellprovtagningen erbjuder regionen nu därför självprov för HPV.

Cellförändringar till följd av en HPV-infektion utvecklas under en väldigt lång tid och bara en liten del av de med tidigare HPV-infektion drabbas.

– Därför är det mycket säkert att inleda undersökningen hos en tidigare frisk kvinna med självprovtagning för HPV. Det är också ett bra sätt att kunna erbjuda så många som möjligt undersökning trots pandemin, säger Katarina Lannervall vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC).

Det är många som ringer till RCC nu. En av de vanligaste frågorna handlar om varför man inte fått en kallelse till provtagning.

– På grund av pandemin är screeningprogrammet försenat, men vi har full koll på vilka som står på tur för provtagning och skickar ut erbjudanden succesivt, förklarar Katarina Lannervall.

I de första 15 000 utskicken har kvinnorna fått ett erbjudande att själva boka ett provtagningspaket genom att logga in på 1177 med BankID och välja ”Erbjudanden om provtagning”. Från och med februari kommer provtagningspaketet istället att skickas direkt hem i samband med erbjudandet.

  • Kvinnor som är aktuella att kallas till gynekologisk cellprovtagning hösten 2020 och våren 2021 kommer att få erbjudande om självprovtagning.
  • Om provet visar på HPV-infektion blir kvinnan kallad till barnmorska för uppföljande cellprov tre till fyra månader efter provsvaret. På den tiden kan HPV-infektionen läka ut av sig själv.
  • Även den som är vaccinerad för HPV bör delta i självprovtagningen eftersom vaccinet inte täcker alla HPV-typer som kan orsaka cellförändringar och cancer.
  • Kvinnor mellan 23 och 25 år samt kvinnor som tidigare haft HPV, cellförändringar eller cancer kommer inte att få erbjudande om självprovtagning. De kommer istället att kallas till barnmorskemottagning för gynekologiskt cellprov.
  • Gravida ska inte göra självprovtagning för HPV utan kontakta sin barnmorskemottagning om de får ett erbjudande.

Det lättaste sättet att få mer information om självprovtagning för HPV är att söka på 1177.