MENY


16
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Sammanställning från vårens dialogmöten och workshops

Under våren 2019 genomförde Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ett antal dialogmöten och workshops i en bred förankringsprocess med olika intressenter. Nu finns en sammanställning från respektive möte.