21
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Att möta personer med funktionsnedsättning

8 maj bjöd Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in till en utbildningsdag för att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning.