MENY


28
FEB
2019

Stockholm Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.


20
FEB
2019

Stockholm Gotland

Ny utökad satsning kring tidig upptäckt av cancer

Allt fler cancerformer har under senare år fått förbättrad prognos. En viktig faktor är tidig upptäckt och ökad medvetenhet kring hur cancer kan förebyggas.


18
FEB
2019

Stockholm Gotland

Bröstcentrum på Södersjukhuset erbjuder elektronisk Min vårdplan

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Södersjukhuset få sin vårdplan elektronisk. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.

Stockholm Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.

Stockholm Gotland

Elektronisk Min vårdplan underlättar kontakten med vården

Nu erbjuds alla huvud- och halspatienter på Gotland sin vårdplan elektroniskt. Patienterna når sin e-MVP genom att logga in via 1177.se och fördelarna är många.


15
FEB
2019

Stockholm Gotland

Utbildning för att stärka patienters delaktighet

"Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård" är en utbildning som ges på egna arbetsplatsen av Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland till medarbetare som arbetar inom cancervården.


12
FEB
2019

Stockholm Gotland

Kunskapsteam Cancer i Primärvården får Gyllene Äpplet

Juryns motivering: ”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet, har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”


5
FEB
2019

Stockholm Gotland

Årets Cancernätverkare - Peter Strang

Peter Strang, regional processledare inom palliativ vård får utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2019.