Elektronisk Min vårdplan underlättar kontakten med vården

Sidan publicerades 18 februari 2019

Nu erbjuds alla huvud- och halspatienter på Gotland sin vårdplan elektroniskt. Patienterna når sin e-MVP genom att logga in via 1177.se och fördelarna är många.

Sedan juni förra året har Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm erbjudit en elektronisk Min vårdplan, e-MVP, till patienter med huvud- och halscancer och nu får även patienter på Gotland samma möjlighet. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.

Patienterna når sin e-MVP genom att logga in via 1177.se och fördelarna är många. Patienter som bor på Gotland och får sin behandling både på Gotland och i Stockholm har nu en gemensam Min vårdplan tillgänglig i samma system. För vårdpersonalen innebär det mindre pappersarbete och tydligare översikt över patientens vårdplan.

De elektroniska vårdplanerna innebär också en ny kommunikationskanal mellan vården och patienterna. Vissa frågor är lättare att ta i skrift, även för personalen, och patienterna uppskattar att kunna skriva ner sin fråga oavsett tid på dygnet.

– Vi vet att det finns en stor efterfrågan från patienter och de som tackar ja är aktiva användare. För kontaktsjuksköterskorna är det lättare att individanpassa en elektronisk vårdplan samt komplettera i efterhand när det behövs jämfört med en vårdplan på papper, säger Charlotta Lönnqvist, projektledare för e-MVP på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

 

Annalena Engvall, kontaktsjuksköterska på Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Foto: Helena Ullgren