MENY


15
NOV
2018

Stockholm Gotland

Fler anmälningar bör göras till cancerregistret

Minst 1700 cancerfall saknas i cancerregistret i Stockholm Gotlandregionen.

Stockholm Gotland

Viktig utbildning för bättre cancervård

Anmäl dig till vårens utbildning ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården”


12
NOV
2018

Stockholm Gotland

Nytt finansiellt stöd till vårdforskning

Vårdforskningspengarna ska användas till att studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv.