MENY


18
MAJ
2017

Stockholm Gotland

Första europeiska dagen för cancersjuksköterskor

I dag firas den första europeiska cancersjuksköterskedagen med syftet att lyfta betydelsen av cancersjuksköterskors arbete. Det är European Oncology Nursing Society (EONS) som introducerar dagen. Inom Regionala cancercentrum pågår flera satsningar för att utveckla och stärka cancersjuksköterskans roll utifrån patientens perspektiv, i linje med den nationella cancerstrategin.


9
MAJ
2017

Stockholm Gotland

Patienters upplevelser av cancervården

Läs patientnämndens senaste sammanställning av klagomål, synpunkter och frågor från patienter och närstående rörande cancervård.