31
AUG
2016

Stockholm Gotland

Gyncancer följs upp i öppenvården

Tillgängligheten till uppföljning ökar för patienter som har behandlats för gynekologisk cancer och som har låg risk för återfall. Från årsskiftet ska patienterna kunna följas upp av gynekologer inom vårdvalet i Stockholms läns landsting.


26
AUG
2016

Stockholm Gotland

Hälften av Sveriges patologilabb ingår i ExDIN-nätverket

Västerbottens läns landsting och Region Jämtland-Härjedalen har anslutit sig till det bilddiagnostiska nätverket ExDIN före sommaren. Tillsammans med tidigare medlemmar så ingår nu 50 % av Sveriges patologilabb i nätverket


25
AUG
2016

Stockholm Gotland

Ny kursstart för Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska.


11
AUG
2016

Samverkan

Bra betyg för Cancerdagen i Almedalen

- Cancerdagen är viktig därför att den tar upp frågor inom cancervården utifrån vårdens och patientens perspektiv. I och med att Regionalt cancercentrum arbetar tillsammans med varje sjukvårdsregion, så kan vi lyfta frågor och ta upp debatter som andra inte gör. Jag tror det är en av anledningarna till att seminarierna är så uppskattade.