Okänd primärtumör

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.

3:2:2 Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer.

3:3:1 Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling.

Processledare

Hanna Carstens

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna