Kalender för RCC Stockholm Gotland

Samverkan
Webbkonferens: Equity, excellence and innovation – modern cancer care for all
Tid: 1 februari 2023 09:00 - 17:00
Plats: Online

Inför Världscancerdagen 2023 arrangerar det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd en högnivåkonferens om cancer, med utgångspunkt i EU:s cancerplan.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 1 februari 2023
Plats: Online

Arbeta med PROM i Individuell patientöversikt prostatacancer.

Samverkan
Världscancerdagen 2023
Tid: 4 februari 2023 10:00 - 12:00
Plats: Online

På årets Världscancerdag 4 februari sänder Nätverket mot cancer live. Tre frukostsamtal arrangeras också tidigare under veckan.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 6 februari 2023
Plats: Online

Arbeta med PROM i Individuell patientöversikt prostatacancer med patienter som står på aktiv monitorering.

Samverkan
Digitimme: Goda exempel inom cancerprevention med fokus på matvanor och fysisk aktivitet
Tid: 9 februari 2023 14:00 - 15:00
Plats: Online

Cancer kan drabba vem som helst, även den som lever hälsosamt. Forskning tyder dock på att 30-50 procent av all cancer skulle kunna förebyggas. I den europeiska kodexen mot cancer anges tolv åtgärder som människor själva kan vidta för att minska risken för cancer. Rekommendationerna är baserade på de senaste vetenskapliga rönen.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 15 februari 2023
Plats: Online

Arbeta i Individuell patientöversikt prostatacancer med onkologisk behandling och med PROM-enkäter.

Stockholm Gotland
Workshop om bäckencancerrehabilitering
Tid: 20 februari 2023 08:15 - 15:30
Plats: Stockholm, Sabbatsbergs Sjukhus, Josabethsalen, plan 0
Samverkan
Genomgång: Tips för användare av IPÖ prostatacancer
Tid: 22 februari 2023
Plats: Online

Välkommen att delta i terminens digitala genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer.