RCC på Stockholm Pride House: Hur når vi jämlikhet inom cancerscreening och prevention?

Tid: 1 augusti 11:00 - 12:30

Plats: Pride House, Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm


Prevention, tidig upptäckt och en jämlik vård är avgörande i kampen mot cancer. Vi har kommit en bit på vägen, men hur ser det ut utifrån ett hbtq+-perspektiv? I Sverige har vi till exempel olika screening- och vaccinationsprogram för att förebygga och upptäcka cancer hos symptomfria individer. Men vilka får kallelserna och vilka barriärer finns för hbtq+-personer? Lär och tyck till under Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands seminarium kring jämlik cancervård.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in till presentation och samtal för att berätta mer om vår roll som cancercentrum, om projekt som pågår och hur vi kan påverka, men framför allt för att fortsätta diskutera och föra en dialog. Hur kan vi nå ut och fånga upp olika behov och perspektiv? Vilka erfarenheter finns idag och hur kan vi använda dem för att bli bättre?

Mellan klockan 13.00 -15.00 finns vi på plats i foajén för att d ta del av dina tankar och åsikter samt svara på dina frågor.

Ta gärna del av hela programmet här