Samtalskurs för sjuksköterskor i cancervården

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Tid: 12 oktober 08:30 - 17:00

Plats: Stockholm

En endagsutbildning för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Samtalskurs för sjuksköterskor i cancervården, mer information och anmälan