Allmän onkologi 7,5hp för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Stockholm och på Gotland

RCC Stockholm Gotland gör årligen en kompetenskartläggning i cancervården. I utvärderingen framkommer behovet av utbildning inom allmän onkologi. I höst finansierar vi 16 studieplatser till distanskursen Allmän onkologi 7,5 hp vid Lunds universitet som startar 2 oktober.

Tid: 2 oktober - 16 februari

Plats: Distans