Workshop om bäckencancerrehabilitering

Tid: 20 februari 08:15 - 15:30

Plats: Stockholm, Sabbatsbergs Sjukhus, Josabethsalen, plan 0

Syftet med dagen är att tillsammans diskutera hur vi kan hjälpa patienter i behov av rehabiliteringsinsatser efter bäckencancer samt att få mer kunskap kring olika rehabiliteringsmöjligheter. Att lära av varandra på de olika enheterna och av representanter från Bäckencancerrehabteamet på Centrum för Cancerrehabilitering, som leder gruppdiskussioner kring olika patientfall.

På programmet står även föreläsningar om vanliga besvär efter bäckencancer samt information från Centrum från cancerrehab, om hur de jobbar med sexuell hälsa och om vad dietisten och fysioterapeuten kan göra. Stockholms mottagning för sexuell hälsa kommer och presenterar hur de arbetar.

Dagen riktar sig till all personal som träffar patienter med bäckencancer

Kostnadsfritt. Lunch ingår,

Anmäl dig senast 30 januari.

Preliminärt program

8.15-09.30 Föreläsningar och film om vanliga besvär efter behandling av kolorektalcancer, gynekologisk cancer och prostatacancer

9.30 -10.00 Fika

10.00 – 11.30 Centrum för cancerrehabilitering berättar om hur:

  • man jobbar med sexuell hälsa (film)
  • dietisten kan stödja patienter kring kostråd vid tarmbesvär, viktförändring etc.
  • fysioterapeut kan stödja patienten

11.30 – 12.15 Stockholms mottagning för sexuell hälsa informerar om sin verksamhet

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 –15.30 Gruppdiskussioner kring vi kan hjälpa patienter med besvär efter bäckencancer utifrån olika patientfall

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.