Regiondag hjärntumör

Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning och hur vardagen kan se ut för patienter med hjärntumör och deras närstående. Dagen erbjuder även möjlighet till nätverkande för främjat samarbete.

Tid: 28 april

Plats: Stockholm, Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Öppen för:

Stockholms sjukvårdsregion

Plats:

Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Målgrupp:

  • Patienter med hjärntumör och deras närstående
  • Vård-, rehabiliterings- och omsorgspersonal som möter patienter med hjärntumör, och deras närstående.

För mer information om dagens innehåll samt anmälan