Svenskt Forum för Integrativ Cancervård III KIM masterclass

Kursen är ett samarbete mellan RCC Stockholm Gotland och Cancerakademin i Norr. Föreläsningar och diskussioner kommer att varvas med workshops om kompetensutveckling, närståendes roll och cancerrehabilitering.

Tid: 15 september 10:00 - 16 september 12:45

Plats: Hotell Skeppsholmen, Stockholm

Syftet är att öka kunskapen om pågående svensk och internationell forskning och praxis inom fältet komplementär och integrativ medicin (KIM) samt att utveckla strategier inom området för nästa steg inom svensk cancervård.

Kursen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, berörda professioner inom cancervården, patientföreträdare och beslutsfattare. Deltagare med förkunskap inom KIM kommer att prioriteras. Anmäl dig senast 10

Huvudtalare under dagarna:

Miek Jong, Professor, ledare för Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og alternativmedisin, UiT Norges arktiske universitet, National Research Center for Complementary and Alternative Medicine

Dr Catherine Zollman, MRCP, MRCGP, Fellowship in Integrative Medicine (University of Arizona), Medical Lead, Penny Brohn UK

Frauke Musial, Professor, NAFKAM (Nationellt forskningscenter för komplementär och alternativmedicin, UiT Norges arktiske universitet)

Konferensen är kostnadsfri – vid avbokning efter den 14 augusti uttas en avgift om 1.000 kr. Resor bokas och bekostas av varje deltagare för sig efter bekräftelse av kursplats. Anmälan är bindande. Anmäl dig senast 10 augusti via länken nedan.

Här hittar du mer information och länk till anmälan