Regiondag Molekylär diagnostik av lungcancer

Molekylär diagnostik av
lungcancer - status och framtida uppmaningar

Tid: 6 maj 13:00 - 16:00

Plats: Online

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och den regionala arbetsgruppen för lungcancer bjuder in till regiondag.

Till mer information och anmälan.