Vården och Kraftens Hus

Seminarium: Så kompletterar och samverkar Kraftens Hus Stockholm med vården.

Tid: 23 maj

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14

Tidpunk:13.00 - 16.00

Satsningen Kraftens Hus ska bli en självklar mötesplats för cancerberörda i Stockholms län. Startskottet för verksamheten blir ett evenemang på Piperska muren där samtal om hur Kraftens Hus kompletterar och samverkar med vården är i fokus. Samtalen leds av medicinjournalisten Anders Åker och på programmet står bland annat paneldiskussion och ett rundabordssamtal med alla deltagare.

Eventet är primärt öppet för vårdprofessioner. Självklart är alla andra som vill bidra till verksamhetsutvecklingen av Kraftens Hus Stockholm är välkomna i mån av plats

Program och anmälan till eventet senast 13 maj